O zavodu Vitica

Smo nevladna organizacija na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše.

Delujemo od leta 2014.

Preberite več

Izdelki Patchwork
Kontaktni podatki

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.
openVečgeneracijski center Pomurja - enota Gornja Radgona


Od 1.1.2017 je Zavod VITICA projektni partner Večgeneracijskega centra v Pomurju, kjer deluje skupaj s prijaviteljem Slovensko filantropijo (Hišo sadeži družbe Murska Sobota) in preostalima partnerjema v projektu (Mladinski svet Ljutomer, Društvo Mozaik). 


V Gornji Radgoni je tako vzpostavljena enota, kjer je za vse občane in občanke omogočeno brezplačno neformalno druženje, informiranje in druge aktivnosti, ki se izvajajo v skladu s projektom. 

Plan aktivnosti večgeneracijskega centra Pomurja - MAREC 2021

 • Četrtek, 4. marec ob 17.00. uri:
  USTVARJALNA DELAVNICA OB PRIHAJAJOČEM DNEVU ŽENA z Dano Štrucelj
  Lokacija: Zavod VITICA, Gornja Radgona (bivša poročna dvorana)
 • Sreda, 10. marec ob 17.00 uri:
  Predstavitev knjige VZGOJA LASTNIH SADIK – VSE O VZGOJI SADIK ZA DOMAČI VRT -
  (delavnica s praktičnimi primeri in nasveti z avtorico knjige Brigito Šušteršič)
  Lokacija: Zavod VITICA, Gornja Radgona (bivša poročna dvorana)
 • Četrtek, 25. marec ob 17.00 uri:
  ČAJANKA OB MATERINSKEM DNEVU (druženje in pogovor o vlogi matere nekoč in danes)
  Lokacija: Zavod VITICA, Gornja Radgona (bivša poročna dvorana)
 • Sreda, 31. marec ob 16.00 uri:
  VELIKONOČNA DELAVNICA z ustvarjanjem velikonočne dekoracije
  Lokacija: Zavod VITICA, Gornja Radgona (bivša poročna dvorana)

Uporabniki zavoda Vitica imajo možnost:

 • VSAK PRVI PETEK V MESECU - LJUBITELSKO IGRANJE TAROKA
  Se ne izvaja do preklica
 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - UPORABA RAČUNALNIKA (brezplačen dostop do interneta)
  Se ne izvaja do preklica
 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - NEFORMALNO DRUŽENJE (šah, karte, domino in druge družabne igre)
  Se ne izvaja do preklica
 • VSAK PONEDELJEK IN ČETRTEK od 8:30 do 9:30 ure - RAZGIBAVANJE (telovadne vaje, tibetanske vaje, pilates in druge aktivnosti)
  Se ne izvaja do preklica

Vsebine, ki jih izvaja zavod Vitica in komu so namenjene?

Zavod VITICA v okviru VGC Pomurja izvaja vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc, vsebine namenjene starejšim, vsebine za lažje vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami, vsebine namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin, izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok, organizacija in vodenje skupin za samopomoč, izobraževalne in praktične delavnice, vsebine za razvoj pismenosti, vsebine za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja itn.

Projekt VGC Pomurja se financira v okviru operacije:

 • 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
 • 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti
 • 9.1.3 specifičnega cilja: preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju
 • Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Splošne informacije

Uporabniki zavoda Vitica imajo možnost:

 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - UPORABA RAČUNALNIKA (brezplačen dostop do interneta)
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - NEFORMALNO DRUŽENJE (šah, karte, domino in druge družabne igre)
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK PONEDELJEK IN ČETRTEK od 8:30. do 9:30. ure - RAZGIBAVANJE (telovadne vaje, tibetanske vaje, pilates in druge aktivnosti)
  Lokacija: Telovadnica Partizan

Projekt sofinancirajo in podpirajo:Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več