O zavodu Vitica

Smo nevladna organizacija na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše.

Delujemo od leta 2014.

Preberite več

Izdelki Patchwork
Kontaktni podatki

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.
openVečgeneracijski center Pomurja - enota Gornja Radgona


Od 1.1.2017 je Zavod VITICA projektni partner Večgeneracijskega centra v Pomurju, kjer deluje skupaj s prijaviteljem Slovensko filantropijo (Hišo sadeži družbe Murska Sobota) in preostalima partnerjema v projektu (Mladinski svet Ljutomer, Društvo Mozaik). 


V Gornji Radgoni je tako vzpostavljena enota, kjer je za vse občane in občanke omogočeno brezplačno neformalno druženje, informiranje in druge aktivnosti, ki se izvajajo v skladu s projektom. 

Plan aktivnosti večgeneracijskega centra Pomurja - DECEMBER 2020

 • Torek, 1. december ob 17.00. uri:
  KAKO POIŠČEMO NOTRANJI MIR? Meditacija in vaje za sproščanje (Breda DULAR)
  Lokacija: online preko aplikacije ZOOM
 • Petek, 11. december ob 17.00 uri:
  ODPUŠČANJE – OSVOBODI SE JEZE IN ZAMER (Andrej PEŠEC)
  Lokacija: online preko aplikacije ZOOM
 • Torek, 15. december ob 17.00. uri:
  VZPOSTAVLJANJE IN NEGA ODNOSOV do samega sebe, v partnerskih in družinskih odnosih ter v službi (Tomislav GJERKEŠ)
  Lokacija: online preko aplikacije ZOOM
 • Torek, 22. december ob 17.00. uri:
  PRAZNOVANJE BOŽIČA IN SILVESTROVEGA PO SVETU (potopisno predavanje Breda DULAR)
  Lokacija: online preko aplikacije ZOOM

Uporabniki zavoda Vitica imajo možnost:

 • VSAK PRVI PETEK V MESECU - LJUBITELSKO IGRANJE TAROKA
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - UPORABA RAČUNALNIKA (brezplačen dostop do interneta)
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - NEFORMALNO DRUŽENJE (šah, karte, domino in druge družabne igre)
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK PONEDELJEK IN ČETRTEK od 8:30 do 9:30 ure - RAZGIBAVANJE (telovadne vaje, tibetanske vaje, pilates in druge aktivnosti)
  Lokacija: Športni center Trate ali Telovadnica Partizan (se ne izvaja novembra)

Vsebine, ki jih izvaja zavod Vitica in komu so namenjene?

Zavod VITICA v okviru VGC Pomurja izvaja vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc, vsebine namenjene starejšim, vsebine za lažje vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami, vsebine namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin, izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok, organizacija in vodenje skupin za samopomoč, izobraževalne in praktične delavnice, vsebine za razvoj pismenosti, vsebine za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja itn.

Projekt VGC Pomurja se financira v okviru operacije:

 • 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
 • 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti
 • 9.1.3 specifičnega cilja: preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju
 • Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Splošne informacije

Uporabniki zavoda Vitica imajo možnost:

 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - UPORABA RAČUNALNIKA (brezplačen dostop do interneta)
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK DELOVNI DAN od 13. do 15. ure - NEFORMALNO DRUŽENJE (šah, karte, domino in druge družabne igre)
  Lokacija: Zavod Vitica, Gor. Radgona (bivša poročna dvorana)
 • VSAK PONEDELJEK IN ČETRTEK od 8:30. do 9:30. ure - RAZGIBAVANJE (telovadne vaje, tibetanske vaje, pilates in druge aktivnosti)
  Lokacija: Telovadnica Partizan

Projekt sofinancirajo in podpirajo:Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več